ปลอกแก้วกาแฟแบบพิมพ์ลายและไม่พิมพ์ลาย

ปลอกแก้วกาแฟแบบพิมพ์ลายและไม่พิมพ์ลาย

-ปลอกแก้วคละลายแบบพิมพ์ กล่องละ 6,000 ใบ 
ใบละ 0.50 สต.
ราคากล่องละ 3,000 บาท
- ปลอกแก้วแบบไม่พิมพ์ลาย กล่องละ 6,000 ใบ
 ใบละ0.45 สต.
 ราคากล่องละ 2,700 บาท

 

Visitors: 7,200